94. lokacija

Goli Rat

Murina (Muraena helena)
Najzapadnija točka otoka Mljeta prema Lastovu rt je Goli rat. U plavetnilu skriva vrlo zanimljivu lokaciju za ronjenje, koja plijeni ljepotom biljnoga i životinjskoga svijeta, no mogu se vidjeti i ostatci prošlosti. Na ulazu u lastovsku uvalu nalaze se ostatci antičkoga brodoloma (2 – 10 m). Može se vidjeti jedno staro sidro, fragmenti amfora i jedna cijela amfora.

Opis ronjenja

Sidri se na plićini od 6 do 10 metara. Nakon zarona na pličini kreće se u smjeru juga oko 20 metara preko polja posidonija do ruba zida. Spuštajući se u dubine dolazimo do maksimalne dubine zarona 40 metara, nakon čega se zid gubi i prelazi u stjenovito dno s velikim grotama. Na izron se kreće obrnuto. Dio prema Lastovu idealno je mjesto za sigurnosni zastanak, ali i odlična lokacija za manje iskusne ronitelje koji će razgledavati ostatke brodoloma.

Morski život

Velika brojnost rupa i procjepa skriva bogat životinjski i biljni svijet. To je odlično stanište za jastoge, kirnje, škrpine, murine i ugore i bežmaka. Često se mogu vidjeti i plove gofova.


« natrag

Dubina zarona
6
40

Pozicija

GPS: N 42 47 01 | E 17 19 07 »
Najbliže naselje: Pomena
Udaljenost: 2 nm

Osnovne značajke

Bookmark and Share

Ronilački centri