96. lokacija

Greben Štit

Greben Štit
Greben Štit nalazi se na jugozapadnom dijelu otoka Mljeta, okrenut prema Lastovu. S unutrašnje strane grebena Štita je plićina na koju se sidri. Nakon spuštanja na plato (6 m), roneći prema zapadu u pravcu otvorenog mora, dolazi se do ruba zida koji se obrušava na 55 metara i završava na bijeloj pješčanoj podlozi. Kao što se i običava, spušta se do maksimalne dubine, ovisno o kategoriji ronitelja, nakon čega se uz pažljivo razgledavanje kreće prema manjim dubinama i izronu. Razgledavanje platoa – pličine na koju smo sidrili brod dobro je za obavljanje sigurnosnog zastanka.

Morski život

Ronilačka lokacija je izuzetno bogata biljnim i životinjskim svijetom. Možemo pronaći: kirnje, škrpine, murine i posebice jastoge. Česta su jata gofova i škarama, a vješti ronitelji mogu pronaći i crveng koralja.


« natrag

Dubina zarona
5
60

Pozicija

GPS: N 42 46 18 | E 17 19 57 »
Najbliže naselje: Pomena
Udaljenost: 3 nm

Osnovne značajke

Bookmark and Share

Ronilački centri